Dollarphotoclub_67788513

איך יכולים צעירים בישראל לרכוש דירה מוזלת?

Posted by

המציאות הישראלית כוללת לימודים עם שכר לימוד גבוה, רווחים מינימליים בעבודה ושכירות במחירים חונקים. אלעד עדן, אשר עוסק במתן פתרונות דיור לצעירים במסגרת חברת ‘עדן גרופ’, מדבר על סל הפתרונות.

ניסיונות בלימת קהל המשקיעים באמצעות הגבלות וחקיקות בנושא, החלו להניב פרי אך אין ספק כי נדרש סל פתרונות רחב ולא מספר צעדים שישפיעו בצורה מינורית.

סל פתרונות

מגורים במחיר שפוי - מיקרו דירות
מגורים במחיר שפוי – מיקרו דירות

בהיצע האפשרויות שעומדות בפני צעירים ניתן למנות: התחדשות עירונית, מחיר למשתכן, הסבת נדל”ן מסחרי ועידוד שכירות במיקרו דירות. אלעד עדן ממליץ לצעירים בישראל להתמקד באופציה של דיור במיקרו דירות.

מדובר בפתרון אידיאלי עבור צעירים, המותאם לאורח החיים הישראלי, עם מודל ‘תשלום על פי צריכה’, כלומר, תשלום חודשי על פי כמות ומשך זמן השימוש במתקני הדירה והמבנה.

מודל התשלום על פי צריכה, מעניק לשוהים אפשרות לחסכון מירבי ולשכירות במחירים הגיוניים ומשתלמים, לחצו להמשך קריאה על מיקרו דירות.